รู้จักอิตาลี

เบนเวนูติอินอิตาเลีย (Benvenuti in Italia!)

ขอต้อนรับสู่ประเทศอิตาลี! ก่อนที่จะเริ่มสำรวจประเทศอิตาลี มารู้จักกับข้อมูลที่มีประโยชน์ของประเทศนี้กันก่อน

    ภูมิประเทศประเทศอิตาลี (Italy Map)

ประเทศอิตาลีตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้ ลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรล้อมรอบด้วยทะเล มีพื้นที่  301,245 ตารางกิโลเมตร หรือ 166,280 ตารางไมล์ มีรูปร่างเหมือนรองเท้าบู๊ตส้นสูง มีเกาะซิซิลีอยู่ที่ปลายรองเท้า มีพรมแดนติดต่อกับฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย และสโลเวเนีย

ประเทศอิตาลีมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สาธารณรัฐอิตาลี” เป็นหนึ่งใน 6 ประเทศที่ร่วมก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (Economic European Community / Comunità Economica Europea หรือ EEC) เป็นหนึ่งใน 7 ประเทศอุตสาหกรรมที่ร่ำรวยที่สุดในโลก  เมืองหลวงคือ กรุงโรม หรือโรม่า (Rome / Roma) แปลว่า “นครแห่งความนิรันดร”

ประเทศอิตาลีแบ่งออกเป็น 20 รัฐ และ 95 จังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและภูเขาบางแห่งยังเป็นภูเขาไฟ เทือกเขาเอลป์ (Alps / Alpi) ทอดยาวทางภาคเหนือและทางภาคตะวันออกหรือที่เรียกกันว่า “โดโลไมต์” (Dolomites / Dolomiti) ส่วนเทือกเขาอะเพนไนน์ (Apennines / Appennini) นั้นทอดยาวอยู่ตอนกลางของประเทศคล้ายกับ “กระดูกสันหลัง” ของอิตาลี

รัฐต่างๆ ของอิตาลีแบ่งออกเป็นจังหวัดและเทศบาลหรือที่เรียกกันว่า “โคมิวนี” (Comuni) ซึ่งแต่ละแห่งมีสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ทุกๆ รัฐต้องยึดถือกฎหมายของรัฐบาลกลางแต่ก็สามารถออกกฎหมายของตัวเองได้

                ซานมารีโนเป็นรัฐอิสระเล็กๆ ที่มีสิทธิและมีธงชาติของตนเอง เป็นรัฐที่เก่าแก่รัฐหนึ่งในยุโรป เช่นเดียวกับกรุงวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระ มีพื้นที่ 0.44 ตารางกิโลเมตร มีธงชาติ เงินตรา และแสตมป์ของตนเอง และมีบางพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจึงจะเข้าได้ สำหรับองค์สันตปาปาจะประทับอยู่ในกรุงวาติกัน

 

                 ภูมิอากาศ

สภาพอากาศโดยทั่วไปแล้วอยู่ในเกณฑ์สม่ำเสมอ แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามเส้นรุ้ง เส้นแวง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้เทือกเขาเอลป์ (Alps/Alpi)

1)    บริเวณแถบเทือกเขา (เอลป์ [Alps / Alpi] และ อะเพนไนน์ [Apennine / Appennino]) หน้าหนาวยะเยือกและยาวนาน ส่วนหน้าร้อนจะสั้นและมีลมแรง แต่ถึงจะเป็นหน้าร้อนก็ควรเตรียมเสื้อกันหนาวและบู๊ทบางไปด้วย

2)    บริเวณเพียนรา พาดานา (Pianura Padana / ตอนกลางแถบมิลาน) ลักษณะอากาศจะหนาวจัดในหน้าหนาว และร้อนอบอ้าวในหน้าร้อน

3)    ส่วนบริเวณอื่นๆ ของอิตาลี หน้าหนาวอากาศไม่หนาวจัด หน้าร้อนอุณหภูมิขึ้นอยู่กับลมทะเล (ส่วนมากมาจากฝั่งไทเรเนียนมากกว่าฝั่งอะเดีรยติก) ในฤดูร้อนจะร้อนจัดในแถบใต้บนเกาะชายฝั่งซิซิลีแอฟริกัน และดินแดนที่ไกลจากทะเล

                        อุณหภูมิเฉลี่ย

สถานที่

มกราคม

กรกฎาคม

มิลาน

5C

29C

โรม

11C

30C

เนเปิลส์

12C

29C

 

    ภูมิศาสตร์

เทือกเขาเอลป์ทำให้เกิดการกั้นอาณาเขตทางธรรมชาติระหว่างอิตาลีกับประเทศเพื่อนบ้านออกไปทางใต้เล็กน้อย ตรงมุมขวาสู่เทือกเขาเอลป์และออกลงไปทางขวาสู่นอกเมืองเป็นเทือกเขาอะเพนไนน์ ระหว่างเทือกเขาทั้งสองเป็นที่ราบระหว่างหุบเขาโป อันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารส่วนใหญ่ของประเทศ ด้านตอนใต้เทือกเขาเอลป์เป็นทะเลสาบอิตาเลียนอันโด่งดัง ได้แก่ มัจจอเร่ (Maggiore), ลูกาโน (Lugano) และโคโม (Como)

หมู่เกาะซาร์ดิเนียและซิซิลีเต็มไปด้วยภูเขาขนาดใหญ่ ทั้งนี้อิตาลีมีภูเขาไฟที่ยังคุอยู่สี่ลูกโดยรวมภูเขาไฟเอทนา (Etna) ในซิซิลีและเวซุเวียสที่ใกล้เนเปิลส์ด้วย

ภูเขาไฟเอทนา (Etna)

ภูเขาที่สูงที่สุด : มองบลังต์ (Mount Blanc / Monte Bianco) สูง 4,760 เมตร หรือ 15,616 ฟุต

มองบลังต์ (Mount Blanc/Monte Bianco)

                แม่น้ำสายหลัก : โป (Po) ไทเบอร์ (Tiber / Tevere) อาร์โน (Arno) และวาลเทอร์โน (Volturno)

                แม่นำโป (Po)

 

    ประชากร

มีจำนวนประชากร 57 ล้านคน ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยด้วยระบบเศรษฐกิจแบบตะวันตก รัฐสภาและรัฐบาลตั้งอยู่ที่โรม ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุด (ประชากร 3 ล้านคน) เมืองหลวงใหญ่อันดับสองคือ มิลาน (Milan / Milano  ราวๆ 1.5 ล้านคน) เมืองใหญ่อันดับสามคือ เนเปิลส์ (Naples / Napoli 1.2 ล้านคน) และอันดับสี่คือ ตูริน (Turin / Torino  ประมาณ 1 ล้านคน) ประชาชนเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก               

 

    ภาษา

                ภาษาอิตาเลียนเป็นภาษาราชการ ซึ่งมีรากฐานมาจากภาษาฟลอเรนทีน (มาจากฟลอเรนซ์) ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันใช้พูดกันตามชายแดนอิตาลี นอกจากนี้แต่ละรัฐมีภาษาพูดของตนเองแต่มีความผิดแผกกันไปบ้าง โดยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อาหรับ กรีก และภาษาของเซลติก ภาษาซิซิลีใช้พูดกันในเกาะซิซิลี ส่วนชาวเกาะซาร์ดิเนียพูดภาษาซาร์โด (Sardo)

 

    ศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก มีเพียง 1% ที่นับถือศาสนายิว นิกายโปรแตสแตนท์ หรือกรีกออร์โธดอกซ์ สันตปาปาประทับที่กรุงวาติกันในโรม พระองค์ทรงเป็นประมุขของนิกายโรมันคาทอลิก ผู้คนต่างเดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อมาเยือนกรุงวาติกัน
                เด็กๆ จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกเมื่ออายุ 7 – 10 ปี เด็กผู้หญิงจะใส่ชุดขาวยาว มีผ้าคลุมหน้า ส่วนเด็กผู้ชายจะใส่สูท
                เมื่ออายุ 9 – 14 ปี จะเข้าพิธียืนยันในคริสต์ศาสนิกชน ในพิธีเด็กๆ จะแต่งตัวในชุดที่สวยเป็นพิเศษ

 

    การปกครอง

                   ประธานาธิบดีของอิตาลีอยู่ในตำแหน่งคราวละ 7 ปี โดยได้รับเลือกจากรัฐสภาซึ่งประกอบด้วย 2 สภา ได้แก่ วุฒิสมาชิก (Senate / Senato) มีสมาชิก 315 คน และสภาผู้แทน (Chamber of Deputies / Camera dei Deputati) มีสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้ง 630 คน ประธานาธิบดีเป็นผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เลือก อย่างไรก็ดี การเมืองในอิตาลีมักมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชั่น หรือการโกงกินและปัญหาด้านการเงิน

 

    เศรษฐกิจหินอ่อนคาร์รารา (Carrara)

                อุตสาหกรรม (โรงงานผลิตยวดยานพาหนะ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เคมีภัณฑ์, กำมะถัน, ปรอท, เหล็กและเหล็กกล้า) รวมศูนย์กันอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี ในขณะที่แหล่งเกษตรกรรม – การเพาะปลูกผลไม้, พืชที่ใช้ทำน้ำตาล, ธัญพืช, มะกอก และมะเขือเทศอยู่ทางตอนใต้ หินอ่อนคาร์รารา (Carrara) อันมีชื่อเสียงไปทั่วโลกมาจากเมืองคาร์ราราอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่ทำเงินให้กับประเทศ นอกจากนี้อิตาลียังได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตไวน์รายใหญ่ที่สุดของโลก และผู้ผลิตผ้าไหมแนวหน้าของยุโรป